Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door NAXCAR via haar webwinkel “NaxcarParts".
Het plaatsen van een bestelling op de website van NaxcarParts leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
NAXCAR behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"NaxcarParts": de website van de BV, NAXCAR waarop producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via NaxcarParts.
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen NAXCAR en de klant van de internetwinkel “NaxcarParts" met betrekking tot de producten die worden aangeboden op NaxcarParts.
“Producten”: alle goederen aangeboden door NAXCAR via NaxcarParts die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens:
NAXCAR BV
Teunestraat 66
3640 Molenbeersel (Kinrooi)
Belgium
info@naxcar.be
Tel: +32(0)4/68.32.24.15
BTW-nummer: BE0834 704 893

NaxcarParts, NaxcarExclusive en NaxcarWheels zijn onderdeel van NAXCAR BV.

 
Aanbiedingen en overeenkomsten:
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en NAXCAR komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen.
Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van NAXCAR hiervoor als een vermoeden van bewijs.

NaxcarParts behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
  • bij het niet voorradig zijn van een product
  • Bij het niet betalen van een minimaal voorschot van 80% voor nieuwe klanten / 50% voor bestaande klanten
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  • bij overmacht
Prijzen:
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro.
De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 
NaxcarParts behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Garantie-termijnen:
Onze artikelen worden geleverd met de geldende garantie-termijn van de fabrikant uit.
Bij diverse Merken is dit 1 tot enkele jaren en soms zelfs levenslange garantie.
Doorgaans is dit bij OE aftermarket (niet originele, replica onderdelen) 1 jaar.
Garantie is steeds onder voorwaarden, dat er geen misbruik van het betreffende onderdeel is gemaakt
of externe factoren zoals bijvoorbeeld gebruik van een foutief product.
Indien er een beschadiging vastgesteld wordt bij aankomst van uw bestelling, gelieve ons dan zsm te contacteren.
Wij zijn hier uiteraard voor verzekerd en vragen u uitdrukkelijk om de bestelling te controleren bij afgifte en er gelijk melding van te maken aan de chauffeur.
Wij doen dan uiteraard het nodige.

Betaling:
Online betalingen gebeuren via PayPal of Bancontact.
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.
De Pre-order bestelling wordt geplaatst van zodra het totaal verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van NAXCAR.
De bestelling van producten op voorraad wordt verzonden van zodra het totaal verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van NAXCAR of wij een bewijs van betaling hebben ontvangen die voor ons legitieme info bevat.
Bij overschrijvingen uit het buitenland is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens: 
NAXCAR
Teunestraat 66
3640 Molenbeersel
Rekeningnummer ING België: 363-0854809-85
IBAN: BE89 3630 8548 0985
BIC: BBRUBEBB
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is NAXCAR bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering & Levertermijnen:
NaxcarParts streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden zo snel mogelijk te verzenden.
De vermelde levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Wij vragen u dan ook even te informeren naar mogelijke levertermijnen, zeker wanneer dit staat aangegeven per product.
Vermits het grootste deel van onze artikelen import vanuit de VS-artikelen zijn hebben wij geen standaard levertermijn, gelieve de info bij de artikelen goed te lezen of deze aan te vragen.
Wij kunnen bij een deel van onze producten ook een snellere levering voorzien. Vermits hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht vragen wij u hier even naar te informeren alvorens een bestelling te plaatsen.

Indien een product op de webshop wordt aangegeven in voorraad te zijn en blijkt dit niet het geval, dan wordt de klant via e-mail op de hoogte gebracht van de verwachte leverdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres of kunnen worden opgehaald op ons adres. NAXCAR kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatie-adres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten:
Al onze verzendkosten staan duidelijk aangegeven wanneer u iets in uw winkelwagen legt.
Selecteer winkelwagen -> Kosten staan onderaan de pagina per land opgelijst.
Betreft uw bestelling een artikel dat buiten formaat van de verzendkosten ligt, dan staat dit in de omschrijving aangeduid als *PBF (Pakket Buiten Formaat) of Volgens offerte. Andere verzendkosten zijn hiervoor niet van toepassing.
Wij kunnen praktisch wereldwijd verzenden, staat uw locatie niet in de lijst, dan kan u steeds een offerte opvragen.

Retourneren:
In geval van ontevredenheid over een geleverd product, dat niet aan de productbeschrijving voldoet, heeft de klant het recht dit binnen de 2 dagen na ontvangst van de goederen dit schriftelijk te melden via e-mail aan NAXCAR bv en deze terug te sturen op het adres van NAXCAR bvba. 
Dit kan enkel indien het product zich nog in de originele, nieuwe staat zoals bij verzending bevindt.
Geleverde artikelen dienen gecontroleerd te worden op juistheid alvorens deze gemonteerd of afgewerkt/gespoten worden. Reeds gemonteerde artikelen of artikelen die zich niet meer in de originele staat bevinden zoals deze geleverd werden (hetzij ook ongespoten of in de fabrieksprimer voor carrosseriedelen), worden niet aanvaard voor terugname.
De verzendkosten voor het retourneren zijn ten laste van de klant.
Het volledig verschuldigde bedrag wordt door NAXCAR bv teruggestort na ontvangst en controle van de teruggestuurde goederen.
Indien een artikel na de gestelde periode wordt teruggestuurd behouden wij het recht om een artikel slechts gedeeltelijk terug te betalen.
NAXCAR bv behoud zich het recht om bij incomplete verpakkingen het verschuldigde bedrag slechts gedeeltelijk terug te storten. 
Indien een artikel niet voldoet aan de beschrijving nemen wij dit gratis retour, ten koste van ons.

Privacy:
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij (Naam, E-mail en Telefoonnummer).
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen.
Dit kan door een e-mail te sturen naar info@naxcar.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright:
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van NaxcarParts is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van NAXCAR BV.
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk Recht:
Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en NAXCAR via NaxcarParts zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen.
Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van België bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen,
ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en NaxcarParts zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Afdrukken

Heeft u een vraag?
Webshop gemaakt met EasyWebshop